Mechatronics Innovation Lab

Det å ha Mechatronics Innovation Lab (MIL) lokalisert på campus er en gode de fleste andre universiteter kan misunne oss langt etter. I en bransje som endrer seg i samme tempo som lysets hastighet i vakuum, er det å holde seg oppdatert en av de viktigste nøklene til å bli best i bransjen, med MIL på campus har vi en gylden muligheten til akkurat dette. Vi ser fram til et godt samarbeid med MIL til høsten med gode foredrag, omvisninger og workshops på eksempelvis VR, AR og 3D print.

Besøk nettsiden: https://www.mil-as.no/