Skip to content

GCE NODE

GCE Node er den mest sentrale nettverksklyngen på Sørlandet, og en av de virkelig store bidrags yterene innen kompetanseheving av mekatronikk i Norge. Klyngen er en enorm ressurs for oss studenter til å nærmere komme i kontakt med næringslivet på Sørlandet. GCE Node bidrar med alt ifra 3D printere til Offshore Northern Sea Conference (ONS) pass, en gylden inngang til flere mekatroniske aspekt og muligheter. Vi er stolte over å ha med GCE Node på laget, og ser fram til en strålende år sammen med klyngen.  

https://gcenode.no/