Skip to content

Studentressurser

Nyttige lenker

Her kommer det verktøy og programvare, aktuelle sider på UiA, og andre nyttige ressurser.

Fysikk, matematikk og statistikk

Nettside laget av Per Henrik Hogstad ved UiA og MatRIC med svært relevant og mye undervisningsmateriell. Her ligger det også tidligere forelesninger lenket opp veldig systematisk. SimReal er et interaktivt system for læring som har både simulering, visuelle modeller og video med forklaringer på konsepter. SimReal finner du her. Det kan lønne seg å gjøre seg kjent innholdet på denne nettsiden. 

Mange etterspør også Matematikk 3 MA-209 forelesninger (Nytt studieprogram: MA-307 – matte 4), som også finnes her.


Formelark og sammendrag:

Her kan du finne emnet du ønsker å finne formelark eller sammendrag i:

Savner du formler/sammendrag for spesifikt emne eller vil dele noe nytt som ikke er her? Eller oppdager feil/mangler/avvik? Ta gjerne kontakt med oss på

NB! Alle tilgjengelige dokumenter er produsert av studenter, for studenter. All materiale brukes på eget ansvar. Mekaunikum tar ikke ansvar for innholdet i dokumententene