Studentressurser

Nyttige lenker

Her kommer det verktøy og programvare, aktuelle sider på UiA, og andre nyttige ressurser.

Fysikk, matematikk og statistikk

Nettside laget av Per Henrik Hogstad ved UiA og MatRIC med svært relevant og mye undervisningsmateriell. Her ligger det også tidligere forelesninger lenket opp veldig systematisk. SimReal er et interaktivt system for læring som har både simulering, visuelle modeller og video med forklaringer på konsepter. SimReal finner du her. Det kan lønne seg å gjøre seg kjent innholdet på denne nettsiden. 

Mange etterspør også Matematikk 3 MA-209 forelesninger (Nytt studieprogram: MA-307 – matte 4), som også finnes her.


 

(utdatert) Tidligere studentressurser

Vi gjør oppmerksom på at formelark publisert her er ressurser laget av studenter til eget bruk som kan inneholde feil og mangler.

Fag Formelark
Matte 1 – Ma 154 Formelark ma-154-2013.pdf
Materialteknologi – Mas130

Formelark MAS130 2013-v1.pdf

Matte 2 – Ma 160

Matte 2.pdf
m2.pdf
Formelark-Mas160-2014.pdf

Fysikk – Fys122
Ingen ark
Mekanikk – Mas100 mas-100-formelark.pdf
mech2.pdf
Maskindesign – Mas102 mas102.pdf
Reguleringsteknikk – Mas107

mas-107-blokkdiagram_reduksjon.pdf
mas-107-sammendrag1.pdf
reg-tek-final-exam.pdf
regtek.pdf

Reguleringsteknikk Sammendrag
mas107_equations.pdf
mas-107-tutorial_solutions.pdf

Eletriske kretser og PLS – Mas218
Digitalstyring Sammendrag
Statistikk og økonomi – Ma-155
Ingen ark
Mekatronikk – Mas200 Mekatronikk.pdf
Mekatronikk-2.pdf
mekatronikk-og-servoteknikk-formler.pdf
Aktueringssystemer – Mas219
Ingen ark
Elektriske kretser & PLS – Mas218
mas-218-digitalstyring-sammendrag.pdf