Skip to content

National Oilwell Varco

National Oilwell Varco et multinasjonalt selskap, startet i 1862 med Hovedkontor lokalisert i Houston, Texas, og Norsk hovedkontor i Kristiansand, som leverer trygg, teknologidrevet utstyr av høy kvalitet, tjenester og support som fokuserer på aktivitetene som er essensielle for boring og produksjon av olje og gass.

NOV Inc har også pågående prosjekter mot Offshore vind, Deepsea Mining og Fiskeoppdrett.

I tillegg til fokusområdene innen nye markeder, utviklingsprosjekter på grønn teknologi og automasjon, satser NOV Inc også på å utvikle bruk
av mer konvensjonell robot teknologi, og tilpasse det til deres marked og systemer.

For offshore er målet å dekke områder som ikke det automatiserte utstyret de allerede har kan dekke, typisk innen automatisering av manuelle operasjoner på boredekk. NOV Inc jobber med tilpasning av industrielle roboter til offshore bruk, utvikling av ‘end effectors’; dvs verktøy som kobles til robotarmen og kan utføre gripe, spinne og guide funksjoner. Videre med programmering av kontroll/styring av roboter og integrering inn i våre kontrollsystemer. Bruk av robot teknologi trekkes også inn i mulige forbedringer og komplettering av utstyret som vi har i dag.

 

Besøk nettsiden for å lese mer: https://www.nov.com

Sjekk ut videoen under for å se noe av hva NOV designer og utvikler!