Verv og roller

Mekaunikum er en linjeforening som består av studenter fra 6-8 verv. Vervene byttes ut på generalforsamlingen i vårsemesteret. Alle engasjerte mekatronikkstudenter kan stille til valg på de ulike vervene, om det er flere kandidater på et verv skal stemmes for hvem som overtar posisjonen.

Styret hjelper hverandre slik at alle vervene bidrar til alle deler av organisasjonen. Et verv hos Mekaunikum er med på å berike erfaringen til studentene, skape gode nettverk i næringslivet og gir en god mulighet for å påvirke sin egen fremtid som student.

Leder Lederen har ansvaret for den daglige driften av foreningen. Har som hovedoppgaver å ha oversikt over linjeforeningens aktiviteter,  delegere oppgaver, innkalle til møter og være kontaktpersonen for skolen og næringslivet. Videre skal lederen tenke fremtidsrettet og bidra aktivt med alle aktivitetene som beriker UiA-studenters sosiale tilbud.

Nestleder Samarbeider tett sammen med leder og er stedfortreder for lederen, når leder ikke er tilstede. Dette gir nestlederen stor frihet til å oppsøke nye spennende muligheter for Mekaunikum. Er også Mekaunikum sin representant for samarbeidet i kjelleren.

Bedriftsansvarlig Er kontaktpersonen for næringslivet, og har som oppgave å koordinere ulike samarbeid med bedrifter. Dette gjelder bedriftspresentasjoner, bedriftsbesøk, samt jobbe med å få sponsoravtaler og samarbeidsavtaler for Mekaunikum.

Økonomiansvarlig Er ansvarlig for distribusjon av Mekaunikums økonomi, og har oversikt over nettbanken. Lager 1 gang i semesteret et regnskap for det gjeldende semesteret, og et budsjett for semesteret som kommer. Skal være med å skrive søknadene om diverse midler fra STA.

Arrangementansvarlig Har ansvar for å arrangere sosiale sammenkomster for mekatronikkstudentene. Faste aktiviteter er studiestartarrangement, julebord, og semesteravslutningsfesten. Jobber med resten av styret for å bidra mest mulig for at studentene skal ha et godt sosialt tilbud. Er kontaktperson for utlån av kjelleren.

Markedsføringsansvarlig Er ansvarlig for hjemmesiden til Mekaunikum. Har som oppgaver å oppdatere nettsiden med nyheter og fremtidige aktiviteter i regi av Mekaunikum. Samt aktivisering av Mekaunikum sine sosiale medier. Jobber sammen med leder om den helhetlige markedsføringen av Mekaunikum.

Verv Er engasjert og hjelper til med ulike oppgaver som trengs.