Verv og roller

verv deg!

Ønsker du å være med i mekaunikum? Vervene i mekaunikum byttes ut på Generalforsamlingen i vårsemesteret, hvor alle engasjerte mekatronikkstudenter kan stille til valg på de ulike vervene! Om det er flere kandidater på et verv stemmes det for hvem som overtar posisjonen.

Her er alle velkommene, bare å bli med!

Har du spørsmål ang verv? Ta gjerne kontakt på vår facebook side eller se om du finner ditt spørsmål på vår Q&A side

Roller

Styret hjelper hverandre slik at alle vervene bidrar til alle deler av organisasjonen. Vil du være med å hjelpe i styre men ikke ha et spesifikt ansvarsområde kan du bli med på verv som styremedlem!

Et verv hos Mekaunikum er med på å berike erfaringen til studentene, skape gode nettverk i næringslivet og gir en god mulighet for å påvirke sin egen fremtid som student.

Leder
Lederen har ansvaret for den daglige driften av foreningen. Har som hovedoppgaver å ha oversikt over linjeforeningens aktiviteter,  delegere oppgaver, innkalle til møter og være kontaktpersonen for skolen og næringslivet. Videre skal lederen tenke fremtidsrettet og bidra aktivt med alle aktivitetene som beriker UiA-studenters sosiale tilbud.

Nestleder
Samarbeider tett sammen med leder og er stedfortreder for lederen, når leder ikke er tilstede. Dette gir nestlederen stor frihet til å oppsøke nye spennende muligheter for Mekaunikum. Er også Mekaunikum sin representant for samarbeidet i kjelleren.

Bedriftsansvarlig
Er kontaktpersonen for næringslivet, og har som oppgave å koordinere ulike samarbeid med bedrifter. Dette gjelder bedriftspresentasjoner, bedriftsbesøk, samt jobbe med å få sponsoravtaler og samarbeidsavtaler for Mekaunikum.

Økonomiansvarlig
Er ansvarlig for distribusjon av Mekaunikums økonomi, og har oversikt over nettbanken. Lager 1 gang i semesteret et regnskap for det gjeldende semesteret, og et budsjett for semesteret som kommer. Skal være med å skrive søknadene om diverse midler fra STA.

Arrangementansvarlig
Har ansvar for å arrangere sosiale sammenkomster for mekatronikkstudentene. Faste aktiviteter er studiestartarrangement, julebord, og semesteravslutningsfesten. Jobber med resten av styret for å bidra mest mulig for at studentene skal ha et godt sosialt tilbud. Er kontaktperson for utlån av kjelleren.

Markedsføringsansvarlig
Er ansvarlig for hjemmesiden til Mekaunikum. Har som oppgaver å oppdatere nettsiden med nyheter og fremtidige aktiviteter i regi av Mekaunikum. Samt aktivisering av Mekaunikum sine sosiale medier. Jobber sammen med leder om den helhetlige markedsføringen av Mekaunikum.

Verv/styremedlem
Er engasjert og hjelper til med ulike oppgaver som trengs.

PS: hold et øye på facebook og vår hjemmeside etter oppdateringer for generalforsamlinen i vårsemesteret.