Skip to content

Bachelor: VR-briller for fjernovervåkning

Vi i mekaunikum tok oss en runde for å se på de forskjellige bachelorprosjektene i mekatronikk 2015, og ble inspirert til å dele noen av disse for alle som er interesserte. Hos denne gruppen kombinerte de VR-brillene, Oculus Rift, med fjernovervåking. Vi var blandt de som fikk prøve, og karmeraet fulgte bevegelsene vi gjorde med hodet, slik at vi kunne se de områdene vi ønsket. Vi synes dette var et veldig interessant og godt utført prosjekt. Og ikke minst litt gøy.

Et kort sammendrag av prosjektoppgaven:

Denne rapporten beskriver hvordan gruppen gikk fram for å fullføre MAS 306 Bachelorprosjekt i mekatronikk 2015. Hovedoppgavens problemstilling omhandler design og produksjon av kameraplattform, motorkontroll ved bruk av sensordata fra Oculus Rift DK2 (OR), stereosyn ved hjelp av to separate kameraer, trådløs kommunikasjon mellom kameraplattform og OR. Tilleggsoppgavens problemstilling omhandlet fastslåelse av dybde i stereobildet fra kameraene. Kameraplattformen ble designet i SolidWorks og produsert i separate deler på skolens 3D-printere. OR var koblet til en datamaskin, mens kameraplattformen med tilhørende motorer og kameraer var koblet til en annen datamaskin. Alt av kommunikasjon mellom disse og deres tilkoblede enheter ble gjort via LabVIEW og et lokalt nettverk. Hovedoppgaven ble fullført, mens tilleggsoppgaven kun ble delvis utført. Tidsbegrensningen gjorde at vi ikke fikk utført alt vi ønsket av funksjoner og mulige forbedringer som gruppen oppdaget underveis. Oppgaven var utfordrende på grunn av den store bredden av temaer, og gruppen har brukt mye tid på å sette seg inn i forskjellige emner i tillegg til å lage det ferdige produktet.

Stor takk til forfatterene til oppgaven:
Maria Solemdal
Vegard Syvertsen
Katrine Stenvold Andreassen
Oddgeir Auklend