Skip to content

Generalforsamling 14.03.16

Mekaunikum inviterer til generalforsamling 14 mars kl 12. Det blir pizza og brus etter møtet.

Nytt styret skal stemmes inn, samt små endringer i vedtektene. Alle vervene er åpne! Om du kunne tenke deg interessante oppgaver på siden av studiene og god erfaring i en organisasjon, vil et verv i styret være midt i blinken! Dette er også veldig fordel å ha på CV`n.

Å være med i Mekaunikum gir deg gode muligheter til å skaffe kontakter i næringslivet og ikke minst muligheten til å påvirke hva som skjer på universitetet, både faglig og sosialt!

Stillinger som lyses ut:
o Leder
o Nestleder
o Økonomiansvarlig
o (2) Bedriftansvarlig
o Arrangementansvarlig
o Web/PR – ansvarlig = Markedsføringsansvalig
o (Styremedlemmer)

Generalforsamlingen åpner også for innspill fra alle mekatronikkstudenter, så møt gjerne opp selv om du ikke har tenkt å stille til valg.

Stillingsbeskrivelser:

Leder
Har som hovedoppgaver å ha oversikt over linjeforeningens aktiviteter,  delegere oppgaver, innkalle til møter og være kontaktpersonen for skolen og arbeidsmarkedet. Videre skal lederen være fremtidsrettet og bidra aktivt med alle aktivitetene som beriker UiA-studenters sosiale tilbud.

Nestleder
Samarbeider tett sammen med leder og er stedfortreder for lederen, når leder ikke er tilstede. Samtidig bidrar nestlederen der det er behov. Dette gir nestlederen stor frihet til å oppsøke nye spennende muligheter for Mekaunikum. Er også Mekaunikum sin representant for samarbeidet i kjelleren.

Bedriftsansvarlig
Er kontaktperson for næringslivet, og har som oppgave å koordinere ulike samarbeid med bedrifter. Dette gjelder bedriftspresentasjoner, bedriftsbesøk, samt jobbe med å få sponsoravtaler og samarbeidsavtaler for Mekaunikum.

Økonomiansvarlig
Er ansvarlig for distribusjon av Mekaunikums økonomi, og har oversikt over nettbanken. Lager 1 gang i semesteret et regnskap for det gjeldende semesteret, og et budsjett for semesteret som kommer. Skal være med å skrive søknadene om diverse midler fra STA.

Arrangementansvarlig
Har ansvar for å arrangere sosiale sammenkomster for mekatronikkstudentene. Faste aktiviteter er studiestartarrangement, julebord, og semesteravslutningsfesten. Jobber med resten av styret for å bidra mest mulig for at studentene skal ha et godt sosialt tilbud. Er kontaktperson for utlån av kjelleren.

Web/presse = Markedsføringsansvarlig
Har som ansvar å profilere Mekaunikum og aktiviteter på sosiale medier. Er ansvarlig for hjemmesiden til Mekaunikum, som innebærer å oppdatere nettsiden med nyheter og fremtidige aktiviteter i regi av Mekaunikum.

Verv
Er engasjert og hjelper til med ulike oppgaver som trengs.

Styret hjelper hverandre slik at alle vervene bidrar til alle deler av organisasjonen. Et verv hos Mekaunikum er med på å berike erfaringen til studentene, skape gode nettverk i næringslivet og gir en god mulighet for å påvirke sin egen fremtid som student.

Spørsmål eller saker du ønsker å ta opp kan sendes som melding til Tony Kjenner på facebook, eller på mail til Leder