Skip to content

Informasjon om IWE

IWE (International Welding Engineer ) er et tilleggsstudie på universitetet som tilbys til studenter som er interessert i sveising.

Studiet gir grunnleggende innføring i sveiseteknisk teori, metoder og design og fabrikasjon av sveisbare materialer. Ved fullført og bestått eksamen tildeles det diplom som gjør studenten til en sertifisert sveiseingeniør. Diplomet vil utstedes først etter at studenten har oppnådd bachelorgraden sin. En viktig del av sveiseingeniørs jobb er å utføre sveisekoordinering som er kvalitetsstyring av sveisearbeidet.

Fram til 2019 var det kun et tilbud for avgangsstudenter, men for neste år 2020 vil det prøves en ny ordning for første gang. Studiet åpner opp for alle studenter som tilfredsstiller kravene for opptak til universitetet, samt personer som har fagbrev fra teknisk skole og fullført IWT (Internasjonal sveisetekniker).

Studiet er på 30 studiepoeng og blir fordelt over 2 semestre – vår og høst, og foregår parallellt med ordinære studier. Undervisningen og praktiske øvelser blir lagt til helger.

Det består av 5 moduler:

  • IWE-1 – Sveiseprosesser og utstyr
  • IWE-2 – Sveisbare materialer og egenskaper
  • IWE-3 – Design og konstruksjon
  • IWE-4 – Fabrikasjon og applikasjonsteknikk
  • IWE-5 – Avsluttende prosjektoppgave

Modul 1-3 vil fordeles utover vårsemesteret og modul 4 og 5 høstsemesteret. Eksakt emne- og undervisningsplan vil bli publisert etter hvert det blir klart. Søknadsperioden blir fra begynnelsen av desember 2019 og til første uken i januar 2020.

Det vil bli holdt et informasjonsmøte om studiet på campus Grimstad. Alle interesserte oppfordres til å delta. Eksakt dato vil bli gitt når det er bestemt, og lagt til i vår kalender, så følg med.

Kontaktperson for studiet er Tor John Rødsås og kan kontaktes på campus Grimstad ved behov.

Oppdatering 23/11-19:

Det vil bli holdt informasjonsmøte som følger:
Dato: Fredag 29.11.2019
Tid: 13:15 – 16:00
Sted: Auditorium C2042, campus Grimstad (kart)

Omslagsbilde hentet fra Pixabay. Original artist OpenClipart-Vectors

Sist oppdatert: 23.11.2019 kl. 12:01