Skip to content

Nytt masterprogram på UiA

Hvordan kan man sikre at man har relevant kompetanse i en verden som endrer seg i rekordfart? På Shift tror vi nøkkelen er å tilegne seg kompetanse på nettopp endring.?

Sjekk ut det nye studieprogrammet – SHIFT entrepenørskap

Shift er UiA’s nye, 2-årige masterprogram for deg som er klar for å bidra til at vi lykkes med grønn, sosial og digital omstilling. Shift tar opp 20 studenter med ulik fagbakgrunn som skal jobbe sammen med gründere, bedrifter og forskere for å realisere de forretningsmulighetene som ligger i FNs bærekraftsmål. En av målgruppene er ingeniører med bachelorgrad innen mekatronikk, elektronikk, data, fornybar energi, eller lignende. Studentene på Shift skal starte bedrift i løpet av studietiden og får på denne måten verdifull kompetanse innen produktutvikling, innovasjon og endring som i fremtiden kan brukes i egen bedrift eller som ansatt i en etablert bedrift. Studenter med ingeniørbakgrunn får også anledning til å ta emner fra ingeniørprogrammene på UiA slik at de oppnår tittelen sivilingeniør. Opptaksprosessen er basert på vitnemål og intervju og det vil telle positivt hvis man er medlem av Start, har vært involvert i en startup eller har andre relevante erfaringer som f.eks. Align racing.

Søk innen 15.april og få mer info på:

WEB: https://shift.uia.no

Facebook: UiA Shift Instagram: @UiAShift