Skip to content

Bedrifts presentasjon med Kverneland Group

Torsdag 25.03.2021 klokken 16:15 er det bedriftpresentasjon med Kverneland group! Bedrift presentasjonen holdes på teams, så bare trykk her om du vil bli med

Kverneland Group er en av verdens største leverandører av jordbruksutstyr. Bedriften startet opprinnelig på Kvernaland i Rogaland, men har nå fabrikker i flere europeiske land.Fabrikken i Norge er lokalisert på Klepp, 25 km sør for Stavanger. Her produseres det verdens mest avanserte ploger. Årlig produksjon er ca. 4000 ploger som selges over hele verden. Kverneland Group Operations Norway har en stor produksjonsavdeling som ivaretar nesten hele verdikjeden.

Bearbeiding og herding av stål er en av våre kjerneteknologier og er mye av årsaken til den verdenskjente kvaliteten til Kverneland-plogen.Vi haregen R&D avdeling ved Kverneland Group Operations Norway som utvikler nye og avanserteprodukter, som Kverneland 2500S i-Plough som er verdens første fullautomatiserte plog. Avdelingen Produksjonsteknologi arbeider midt mellom produksjon og R&D. Det er vår oppgave å designe, konstruere, programmere og idriftsette maskiner og utstyr for å kunne produsere våre produkter. Det legges stor vekt på kvalitet og produktivitet. Det vil si at det vi lager skal gi best mulig kvalitet med minst mulig behov for menneskelig kontroll.Kverneland Group Operations Norway har historisk vært tidlig ute med åta i bruk industriroboter og automatiske systemer.

For å fortsettebærekraftig produksjon i Norge, rettet mot et globalt marked, ønsker vi å videreutvikle vår satsning mot enda bedre og mer autonome systemer for en kvalitetsriktig og effektiv produksjon.

Er du interessert i å jobbe i en norsk produksjonsbedrift og lage effektivt jordbruksutstyr for å sikre tilgang på mat for en økende verdensbefolkning? Da er du velkommen til bedriftspresentasjon! Vi har også jobbmuligheter for de riktige kandidatene